Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
  4. Publikationer
Publikationer

Publikationer


Stressforskningsinstitutet producerar årligen en stor mängd publikationer som innefattar vetenskapliga originalartiklar, kunskapssammanställningar (reviews) samt en egen serie stressforskningsrapporter. Institutet sprider även populärvetenskaplig kunskap och information om den egna forskningen i form av skrifter, böcker och läromedel.

Kontakt

Informationsansvarig
Christian Portin
tfn: 08-5537 8940
christian.portin@su.se

Puff-länk till DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid Stockholms universitet
Puff-länk till Stockholms universitetsbiblioteks webbplats