Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 

Kontakt

Stressforskningsinstitutet:
08-16 20 00
info@stressforskning.su.se

Press- och informationsansvarig:
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Föreståndare:
Hugo Westerlund
08-5537 8946, 0737-078 926
hugo.westerlund@su.se