Projekt

Projekt portalbild

Pågående projekt

På Stressforskningsinstitutet pågår alltid ett flertal aktiva forskningsprojekt. Under denna flik har vi samlat information till framförallt deltagarna i dessa projekt. 

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet
Lilla sömnskolan