Stressforskningspodden

Stress är ett mycket vanligt förekommande tema i media idag, vilket sannolikt beror både på att stressrelaterade sjukskrivningar ökat och att många människor upplever sin vardag som kravfylld och pressad. Det är bra att stressproblematik och lidande uppmärksammas, men rapporteringen är ofta osaklig.  Vi ser vi ett behov av balanserad
information som vare sig överdriver eller undervärderar riskerna med stress. Podden drivs av Sandra Tamm, läkare och forskare, Mats Lekander, professor och psykolog och programledaren Christian Portin, alla verksamma vid Stressforskningsinstitutet. Varje poddavsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat för att locka forskare att samtala utifrån nya utfallsvinklar, samtidigt som avsnitten blir mer lättlyssnade och kan tilltala en större lyssnarkrets. Teman som diskuteras i de första avsnitten är bland annat definitionen av stress, stress som en drivkraft, sömn och skiftarbete, konflikter mellan arbete och privatliv, stressrelaterade sjukdomar (som utmattningssyndrom) och stress som hör ihop med annan sjukdom.

Avsnitt 0 – Introduktionsavsnitt

Stressforskningsinstitutet har blivit med podd! I denna korta introduktion berättar Mats och Sandra om syftet med den kommande podden samt diskuterar hur kultur kan främja forskningskommunikation med Per Naroskin, psykolog, radioprofil och dramatiker.

Avsnitt 1 – Vad är stress?

I Michael Endes Momo – eller kampen om tiden tar den föräldralösa flickan Momo upp kampen om tiden med de grå männen som vill stjäla alla stadens invånares tid till Tidssparkassan. Brist på tid är också något som starkt förknippas med stress. I detta avsnitt diskuteras hur vi kan definiera stress, den kroppsliga stressreaktionen, vad som skiljer akut från kronisk stress samt hur man kan mäta stress. Utöver Sandra, Mats och Christian gästas podden av Hugo Westerlund, professor i epidemiologi vid Stressforskningsinstitutet och Andreas Gerhardsson, doktorand vid Stressforskningsinstitutet och Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Skådespelaren Sissela Kyle läser ur Momo – eller kampen om tiden.

 

Kommande avsnitt

11 december

Avsnitt 2 – Är julstress ett folkhälsoproblem? Gäster: Tomas Adolphson och Anders Falk

I avsnitt två behandlas den stressande oron för stress. Hur farligt är egentligen stress? Är julstress ett folkhälsoproblem? Medverkande är professorerna Hugo Westerlund och Töres Theorell samt psykologen Lie Åslund. Musikerna Tomas Adolphson och Anders Falk inleder med sin Mer jul och deltar i samtalet.

13 januari 2020

Avsnitt 3 – Sömnbrist och skiftarbete Gäst: Ida Wiklund

Tredje avsnittet ägnas sömnbrist och skiftarbete. Professorerna Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund guidar lyssnarna kring vad vi vet om hur vi påverkas av sömnbrist. Artisten Ida Wiklund medverkar och inleder med Dolly Partons 9 to 5.