Forskningsområden

 

Arbete och privatliv

Constanze Leineweber

 

Arbetslivets organisation och ledarskap

Constanze Leineweber – Hälsoeffekter av konflikten mellan arbete och privatliv samt egenföretagares situation

Hugo Westerlund – Arbetslivet och hälsa samt pensionering och hälsa

 

Arbetstider, skiftarbete och trötthet

John Axelsson – Hur den nyvakna hjärnan fungerar

Göran Kecklund – Skiftarbete, flexibla arbetstider, sömn och säkerhet

Constanze Leineweber – Inflytande över arbetstiden (work time control) och hälsa

Arne Lowden – Ljus, vakenhet, lärande och prestation i skolan

Philip Tucker – Arbetstiders effekter på hälsan

Torbjörn Åkerstedt – Arbetstiders effekter på hälsan

 

Hjärna, immunsystem och beteende

Anna Andreasson – Inflammation, mag/tarm-problem och kroniskt trötthetssyndrom 

John Axelsson – Samband mellan sömn och infektioner; inflammation och sjukdomsbeteende

Julie Lasselin – Inflammation, sjukdomsrespons och påverkan på hjärnan

Mats Lekander – Inflammationspåverkan på hjärnan, effekter av stress och sömnproblem på hjärna och immunsystem

Gustav Nilsonne – Emotionell reglering och beslutsfattande i hjärnan

 

Kulturaktiviteter och hälsa

Töres Theorell – Kulturaktiviteters positiva effekter på hälsan

 

Kvinnodominerade och människovårdande yrken

Anna Nyberg

 

Ledarskap och hälsa

Anna Nyberg

 

Metavetenskap

Gustav Nilsonne – Replikeringsforskning, öppna data, snedvridning/bias

 

Pensionering och äldre i arbetslivet

Loretta Platts

Hugo Westerlund

 

Prevention och behandling av stress och sömnproblem

Göran Kecklund – Arbetstidsscheman, interventioner och åtgärder för att förbättra sömn och trötthet

Mats Lekander – Psykologisk behandling av stress och sömnproblem

Torbjörn Åkerstedt – Stresshantering, sömnrådgivning och vakenhetshöjande åtgärder

 

Psykisk hälsa

Linda Magnusson Hanson

 

Psykobiologiska mekanismer och subjektiv hälsa

Anna Andreasson – Immunsystemets påverkan på subjektiv hälsa

Mats Lekander – Immunsystemets påverkan på subjektiv hälsa

 

Psykosocial arbetsmiljö

Constanze Leineweber

Linda Magnusson Hanson

Anna Nyberg

Hugo Westerlund

 

Stress, åldrande och kognition

Hui-Xin Wang

 

Stressens orsaker, mekanismer och effekter

Göran Kecklund – Stressens effekter på sömn

Torbjörn Åkerstedt – Stressens effekter på sömn

 

Sömn, trötthet och återhämtning

John Axelsson – Sömn i det moderna samhället, individuella skillnader i tolerans till sömnbrist

Göran Kecklund – Trötthet i trafiken

Arne Lowden – Ljusets påverkan på sömn och återhämtning

Torbjörn Åkerstedt – Sömnreglering och sömnkvalitet

 

Utvecklingen av stress i samhället

Hugo Westerlund