• Hugo Westerlund (Arbetslivet och hälsa samt pensionering och hälsa.)
  • Constanze Leineweber (Hälsoeffekter av konflikten mellan arbete och privatliv samt egenföretagares situation.)