Foton från studien med personer som injicerats med bakterie respektive placebo. Foto: Audrey Henderson
Foton från studien med personer som injicerats med bakterie respektive placebo. Foto: Audrey Henderson

 

Är det möjligt att utifrån fotografier avgöra om de som avbildats är sjuka eller friska?
Svaret på frågan är ja. Detta enligt en ny studie av forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet som publicerats i den brittiska vetenskapliga tidskriften Royal societies Proceedings B.

John Axelsson, professor i psykobiologisk sömnforskning vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och hans kollegor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet, har studerat huruvida det går att upptäcka om personer är sjuka eller friska från fotografier som deltagarna får se under maximalt fem sekunder. Fotografierna togs av personer som fotograferats när de var experimentellt sjuka (efter en injektion med en bakteriekomponent som utlöser en stark immunreaktion) och när de var friska (efter en injektion med placebo).

– Deltagarna i försöket var betydligt bättre än slumpen på att korrekt bedöma om personen på bilden var sjuk eller frisk. Blek hud, och hängande ögonlock var de förändringar som var starkast relaterade till att förutsäga om någon såg sjuk ut. En förmåga att upptäcka sjuka personer kan ha hjälpt oss undvika att bli smittade av sjuka personer, säger John Axelsson.

Forskarna vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet planerar nu att utföra studierna i andra grupper av individer. Ett syfte är att undersöka om det går att utnyttja kunskap om icke-verbala signaler om sjukdom kan användas för att förbättra diagnoser inom vården.

Läs mer om forskningsresultaten i The Guardian: Humans can spot small signs of sickness at a glance, research suggests

Läs artikel av TT i Aftonbladet: Människor upptäcker lätt att du är sjuk 

Studien publicerades i Royal societies Proceedings B den 3 januari 2018.