De långsiktiga effekterna av natt- & skiftarbete, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar eller cancer, har vid en systematisk forskningsgenomgång av professor Torbjörn Åkerstedt visat sig ha en svagare evidens än vad man tidigare trott. 

– Min bedömning är att man i dag måste inkludera att risken för att drabbas av dessa typer av sjukdomar ökar vid skiftarbete, men man ser inte längre en tydlig effekt. säger Torbjörn Åkerstedt

Diabetes finns också med på listan över långsiktiga effekter av nattskiftsarbete.

– Där finns studier som indikerar att det sannolikt finns en ökad risk vid nattskiftsarbete, men man kan inte vara absolut säker. 

Kopplingen mellan trötthet och olyckor i arbetet finns dock kvar:

– Den tydligaste kortsiktiga påverkan är tröttheten. Nattskiftet, och i viss mån morgonskiftet, kommer alltid att leda till att individen blir väsentligt mycket tröttare än om personen jobbat på dagen. Det innebär att risken för olyckor är större, i sådana arbeten där olyckor kan inträffa. Att då köra bil, speciellt på väg från jobbet efter ett nattskift, innebär den största risken.

Läs hela intervjun med Torbjörn Åkerstedt i DN >>>