Lennart Levi får priset för sitt främjande av de europeiska grundvärderingarna, sitt tvärvetenskapliga arbetssätt och sin strävan att bringa forskningsresultat till praktisk tillämpning för en mer livsvänlig livsmiljö.

Priset - 6 000 euro och en guldmedalj - delas ut varje år av ett av världens ledande universitetsnätverk, the Compostela Group of Universities (CGU) och den spanska delstatsregeringen i Galicien. I nätverket ingår 67 universitet runt om i världen. Tidigare pristagare har varit Vaclav Havel, författare och tidigare tjeckisk president, Jacques Santer, tidigare president för Europeiska kommissionen, och Carla Del Ponte, chefsåklagare för två av Förenta Nationernas krigsförbrytartribunaler.

Läs mer på Compostelagruppens hemsida