Seminariet hölls måndagen den 14 mars och är en del i den satsning Stressforskningsinstitutet nu gör för att ytterligare sprida forskningsrön om stress och arbetsmiljö och för att försöka ge mer konkreta verktyg för arbetsgivare att jobba med dessa frågor. 

Seminariet finns här i sin helhet: