SPARC Europe är en europeisk ideell organisation som arbetar för att öka open access till forskningsresultat och som har som övergripande mål att all forskning ska bli öppen och fritt tillgänglig. 

Open Data Champions är personer som aktivt arbetar för att göra data och resultat öppna och som bidrar till att införa policies om open access inom den egna organisationen. 

Gustav Nilsonne säger: 

– Data are the foundation on which we scientists base our claims and inferences about the world. In many areas, every dataset counts, and the loss of data will irretrievably increase the risk of bias in our inferences. This is particularly true for data that support evidence-based practice in medicine and elsewhere.

 

Läs mer på SPARCs webbplats >>>