SLOSH, the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

Studien påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och syftar till att studera komplexa samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa. SLOSH bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 års arbetsmiljöundersökningar (AMU). Datainsamlingar i SLOSH har genomförts fem gånger, 2006, 2008, 2010, 2012 och 2014. 

Vetenskapsrådet har nu beviljat 4 miljoner kronor för en ny, sjätte, datainsamling som kommer att genomföras under 2016. 

För mer information om SLOSH och resultaten från undersökningen, se databasens webbplats på www.slosh.se