Enheten för Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, och Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, genomför nu en studie med som undersöker betydelsen av låggradig inflammation för symtomens förekomst och intensitet, samt för symtomens förlopp över tid för individer med ME/CFS.

Studiens syfte är att identifiera biologiska markörer som är relaterade till sjukdomssymtomen.

Vi söker vuxna personer (18 år eller äldre) som har diagnosticerats med ME/CFS vid specialistmottagning i Stockholm (TakeCare journalsystem) enligt Kanadakriterierna (CCC). Deltagande innebär att lämna blodprov och fylla i webformulär om bl.a. symtom, kost och mående totalt åtta gånger under en tvåårsperiod. Prover kan lämnas på ett antal närlaboratorier i Stockholmsregionen.

Besök och provtagningstillfällen i studien är kostnadsfria. Ingen ersättning för deltagande utgår.

Om Du är intresserad av att delta i studien, vänligen kontakta martin.jonsjo@sll.se så skickar vi intresseanmälan med frankerat svarskuvert till din postadress eller fyll i intresseanmälan som du hittar i länken nedan och skicka in via post till följande adress:

Beteendemedicin, Medicinsk Psykologi, QA25,

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

171 76 Stockholm

Märk kuvertet ”ME Inflammation”.

 

Med vänlig hälsning,

Anna Andreasson
Forskningsansvarig, docent
anna.andreasson@su.se
+46 (0)73 707 89 09

Martin Jonsjö
Forskningsledare, medicine doktor
martin.jonsjo@sll.se

Linda Holmström
Funktionsområdeschef, medicinsk psykologi
Linda.holmstrom@sll.se