Studien är den hittills största i sitt slag och det ingår betydligt fler personer än i liknande tidigare studier.

– Till skillnad från majoriteten av studier på detta område jämför vi inte bara öppna kontorslandskap med enskilda rum, utan vi skiljer även på olika typer av kontorslandskap och tittar på detaljer i kontorens utformning, berättar professor Hugo Westerlund som är ansvarig för forskningsprojektet.

Öppna kontorslösningar (populärt kallade kontorslandskap) introduceras idag av många företag och organisationer som tidigare haft enskilda rum. Öppna kontorslösningar är emellertid långtifrån något nytt, utan har historiskt sett utgjort normen. Det nya är att även högre tjänstemän placeras i kontorslandskap. Det finns dock mycket få vetenskapliga studier av hur kontorstypen påverkar medarbetarnas hälsa, arbetstrivsel och produktivitet. Detta trots att en stor och ökande andel av den arbetande befolkningen sitter i öppna kontorslösningar.

– Vi ser en tendens att företag väljer att tillämpa öppna kontorslandskap framför egna rum, trots att de inte har särskilt mycket vetenskapligt underlag för vilken kontorstyp de ska välja, berättar Aram Seddigh som är doktorand vid Stressforskningsinstitutet och en av de som arbetar med studien.

Deltagarna kommer att få göra nätbaserade uppgifter i dels en lugn miljö och dels under normala arbetsförhållanden, för att forskarna på så vis ska kunna se hur deras förmåga att vara produktiva förändras beroende på arbetsmiljö. Inom studien tas även hänsyn till utseendet av de olika kontorslösningarna liksom om personlighet kan påverka upplevelsen av olika kontorstyper.

– Vi hoppas få betydligt mera kunskap om hur öppna kontorslandskap av olika typer fungerar för personer som har olika arbetsuppgifter och även hur olika människor fungerar i kontorslandskap, säger Hugo Westerlund.

Hela projektet syftar alltså till att ge en fördjupad förståelse av kontorsmiljöns påverkan på medarbetarna, men kommer även titta på om ledarskapet kan moderera de negativa effekter som noterats av vissa typer av öppna lösningar. Detta förväntas kunna vara till betydande nytta vid planeringen av framtidens kontorsmiljöer och bidra till förbättrad arbetshälsa, trivsel och produktivitet bland kontorsanställda.

– Det finns många teorier och diskussioner kring det här området och det är väldigt kul att vi nu har möjlighet att studera det, avslutar Aram Seddigh.
 

Hur påverkas vi och vårt arbete av hur kontoret är ordnat?

En film om projektet "Kontorstyp, hälsa och produktivitet".