Drygt var tionde anställd har någon form av nattarbete. Tidigare forskning visar på ökad risk för bröstcancer för kvinnor som arbetar natt. Det finns också studier som pekar på viss ökad risk för andra typer av cancer, däribland prostatacancer, men här är osäkerheten större. Forskarna vet ännu inte varför nattarbete kan öka cancerrisken. Ett möjligt skäl kan vara att man genom att bli utsatt för ljus under natten påverkar halten av hormonet melatonin, vilket i sin tur har visat sig medföra olika störningar och förändringar.

Torbjörn Åkerstedt vill nu använda det svenska tvillingregistret för att analysera sambandet mellan förekomst av cancer och hur lång tid som personer har arbetat om natten. Genom tvillingsregistret finns också uppgifter om andra möjliga orsaker (fysisk arbetsmiljö, yrke, livsstil). Man ska särskilt titta på vad störd sömn kan innebära för ökad cancerrisk. AFA Försäkring stödjer studien med 996 000 kronor.