Benedetti har studerat de biologiska mekanismerna bakom placebo. Forskningen visar att placebo är ett komplext fenomen som kan åstadkommas med hjälp av ett flertal olika bakomliggande mekanismer. De biologiska funktioner som kan bidra till placebo kan ha med förväntan, inlärning, ångest eller belöning att göra.

– Utöver att visa att placebo är ett verkligt fenomen förklarar Benedettis forskning mekanismerna som gör att det fungerar, säger Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Karolinska Institutet och värd för PNIRS 20th scientific meeting. Genom Benedettis forskning har vi fått en bättre bild av hur hjärnan kan föregripa och starta händelser som vi förväntar oss kommer att inträffa – exempelvis en förestående smärtlindring.

Forskning med stor klinisk betydelse

Forskning om placebo vid smärta och Parkinsons sjukdom har bidragit mycket till vår förståelse för hur ett flertal neurokemiska processer kan ligga bakom en placeboeffekt. Samma mekanismer som aktiveras av ett läkemedel kan aktiveras av placebo.

– Tillsammans med bland annat svensk forskning visar Benedetti alltså att psykosociala faktorer, som ord eller terapuetiska ritualer, påverkar biokemiska processer som kan bidra till att läka eller lindra. I förlängningen har denna forskning därför stor klinisk betydelse, säger Mats Lekander.

Internationell konferens samlar världsledande forskare och nobelpristagare

Psykoneuroimmunologi, ett forskningsfält där samspelet mellan hjärna, immunsystem och de psykologiska funktionerna studeras, är fokus för den internationella konferens som pågår i Stockholm 6–8 juni. Konferensen samlar 250 forskare från hela världen, många av dem världsledande inom sina forskningsområden, i Stockholm för att presentera sina senaste rön på the 20th PNIRS Scientific Meeting.

 

För ytterligare information
Mats Lekander, professor, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet samt Karolinska Institutet, tfn 08–5537 8933, e-post mats.lekander@stressforskning.su.se

Johan Nilsson, informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, tfn 0702–68 63 94, e-post johan.nilsson@stressforskning.su.se

Värd för the 20th PNIRS Scientific Meeting är Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet tillsammans med Karolinska Institutet. PNIRS, the PsychoNeuroImmunological Research Society, är en internationell forskarsammanslutning för forskare inom psykoneuroimmunologi.