Svårigheter att hitta balansen mellan arbete och privatliv kan bidra till att kvinnor, särskilt inom offentlig sektor, har varit överrepresenterade när det gäller långtidssjukskrivningar. I sin studie ska Martin Hyde intervjua anställda och personalansvariga inom kommuner och landsting och studera policydokument. De anställda ska också svara på frågor om konflikter mellan familj och arbete och prestationsbaserad självkänsla i en enkät om hälsa och arbete. AFA Försäkring stödjer studien med 2 870 000 kronor.

Detta är ett av 8 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 16,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press