Öppettider
Stressforskningsinstitutet är öppet måndag till fredag, 09.00 till 16.30.
Under semestertider veckorna 28 t.o.m. 32 samt veckorna 51 t.o.m. 1, är öppettiderna begränsade. Kontakta oss därför gärna via telefon eller e-post innan besök. Alla kontaktuppgifter finns under menyvalet Personal.

Brådskande ärenden
För brådskande frågor som gäller Stressforskningsinstitutets verksamhet, vänligen kontakta:

Föreståndare, Hugo Westerlund
tfn: 08-5537 8946, 0737-078 926
hugo.westerlund@su.se

Ställföreträdande föreståndare, Göran Kecklund
tfn: 08-5537 8912
goran.kecklund@su.se

Diarium och arkiv
För frågor som rör Stressforskningsinstitutets diarium och arkiv, sekretessprövningar och utlämnande av allmän handling, vänligen kontakta:

Administrativ chef, Carina Johansson
tfn: 08-5537 8941
carina.johansson@su.se

Presskontakt
För frågor som rör Stressforskningsinstitutets informationsverksamhet , vänligen kontakta Christian Portin, kommunikationsansvarig, tfn: 08-5537 8940.
E-post: christian.portin@su.se