Alla temablad är framarbetade gemensamt inom Stressforskningsinstitutet och samtliga temablad har i sin nuvarande utgåva uppdaterats under 2015.

Tidigare har man kunnat beställa tryckta exemplar av alla temablad från Stressforsknignsinstitutet, men från och med mars 2015 har vi inte längre möjlighet att kunna erbjuda denna tjänst. Man får dock gärna själv skriva ut PDF:erna vid behov.

Arbetsorganisation & hälsa (452 Kb)
En introduktion till sömn (931 Kb)
Jet-lag, sömn & trötthet (913 Kb)
Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män (332 Kb)
Skiftarbete, säkerhet och hälsa (926 Kb)
Stressmekanismer (288 Kb)
Trötthet och återhämtning (923 Kb)