Länkar

HealthWatchhealthwatch.se
En sajt med praktiska verktyg för att motverka stressrelaterad ohälsa.
 
Kontorslandskapkontorslandskap.se
En blogg om forskning om kontorsmiljöer i öppna kontorslandskap.
 
Stressmottagningenstressmottagningen.nu
Stressmottagningens webbplats.
 
 

Böcker

Välfärdslandets gåta. Varför mår barnen inte lika bra som de har det?
Lindblad F, Lindgren C
Stockholm: Carlssons, 2009
 
Goda sömnboken – Hur du får en bättre sömn
Wallskär H, Åkerstedt T
Stockholm: Brombergs bokförlag, 2009
 
Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi
Grossi G
Stockholm: Viva, 2008
 
Stressa rätt! Öka din energi, hälsa och effektivitet
Hasson D
Stockholm: Viva, 2008
 
Preventiv medicin – Teori och praktik
Orth-Gomér K, Perski A
Lund: Studentlitteratur, 2008
 
Duktighetsfällan: en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor
Rose J, Perski A
Stockholm: Prisma, 2008
 
Ur balans
Perski A
Bonnier Fakta, 2006
 
I spåren på 90-talet
Theorell T
Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2006
 
I balans
Grossi G
Bonnier Fakta, 2004
 
Stress: Gen, individ, samhälle
Åkerstedt T, Kecklund G m fl
Liber, 2013