Vi kommer succesivt under våren 2015 lägga ut allt det material vi har tillgängligt från 2009 och framåt här och på vår YouTube-kanal

Stressforskningsdagen 2018

Almedalen 2017

Stressforskningsdagen 2016

Almedalen 2016

SKL-seminarium 2016

Stressforskningsdagen 2015

Almedalen 2014

Stressforskningsdagen 2013