En översikt över samliga lediga anställningar vid Stressforskningsinstitutet och Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Lediga anställningar vid Stockholms universitet