Om oss

Om oss - portalbild

Om oss

Stressforskningsinstitutet är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (SU) inom området stressreaktioner och hälsa. Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsaStressforskningsinstitutets forskningsområde, Stress, arbete och hälsa, är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

Bild föreställande byggnaden som huserar Stressforskningsinstitutets lokaler

Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Kansliet ansvarar för administration, arkiv, ekonomi, information och personalfrågor. Institutet leds av en styrelse och en föreståndare som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av enhetschefer och stf. föreståndare.

Stressforskningsinstitutet har antagit en strategiplan för åren 2016-2018 där det redogörs för institutets framtida forskningsinriktning samt för övriga verksamheter och deras utvecklingsmöjligheter.

Strategiplan 2016-2018 (126 Kb)

På denna länk presenteras Stressforskningsinstitutets årsredovisning för 2017.

Årsredovisning 2017 (pdf) (594 Kb)

Kontakt

Postadress
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 331

Besöks- och leveransadress
Frescati Hagväg 16 A
114 19 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@stressforskning.su.se

 

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning