Stressforskningsinstitutet är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (SU) inom området stressreaktioner och hälsa.

Bild föreställande byggnaden som huserar Stressforskningsinstitutets lokaler

 

Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli, vid Stockholms universitet.

Stressforskningsinstitutet har antagit en strategiplan för åren 2016-2018 där det redogörs för institutets framtida forskningsinriktning samt för övriga verksamheter och deras utvecklingsmöjligheter.

Här presenteras Stressforskningsinstitutets årsredovisning för 2017.