Krisgruppen består av

Krisgruppens uppgift är att medverka till att i händelse av en kris initiera insatser för att minimera negativa konsekvenser för anställda och verksamhet.