Delegationsordning för Stressforskningsinstitutet (372 Kb)