Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ; Ingre et al., 2000; Kecklund and Åkerstedt, 1992) är ett självskattningsformulär som mäter svårigheter vid insomning, störd sömn, upprepade uppvaknanden, tidigt uppvaknande, svårigheter att vakna, otillräcklig vila under natten, mardrömmar, snarkning, påverkan under dagtid.

Frågeformuläret innehåller 13 frågor om sömn och sömnighet vilka besvaras enligt en femgradig skala från 1 (aldrig/mycket bra) till 5 (alltid/mycket dåligt).

KSQ - formulär (svensk version) (20 Kb)

Instruktion för KSQ (12 Kb)