SLOSH genomförs vartannat år på våren. Det är just regelbundenheten och att undersökningen genomförs under lång tid som gör den extra värdefull för forskningen om hur olika levnadsförhållanden påverkar hälsa och välbefinnande på sikt. Med tanke på att både hälsa och levnadsförhållanden kan variera med årstiderna så är det också viktigt att undersökningen genomförs samma tid på året varje gång. Därför går vi ut med undersökningen nu, trots pandemin.

Ett annat skäl är just att corona-pandemin påverkar många människors arbete och vardag på ett dramatiskt sätt, vilket kan inverka på hälsan på sikt, oavsett om man blir smittad av viruset eller inte. Det gör det extra intressant att vi nu får en möjlighet att få svar från ett stort antal svenskar mitt under pågående pandemi.

Det kan dock vara svårt att veta hur man ska svara på en del frågor just nu, så här är lite råd om hur du kan tänka. Om du ändå har frågor är du välkommen att höra av dig till slosh.stress@su.se eller ringa forskarna på 08-553 789 38.

Om du arbetar i vården

Det är sannolikt att du just nu har en betydligt tuffare arbetssituation än vanligt. Läs om det finns något tidsintervall angivet på frågorna, svara annars som det varit den senaste tiden, inklusive under pandemin. Hur corona-pandemin påverkar ditt arbete och din hälsa är av stort intresse.

Om du arbetar hemma

Sannolikt är ditt arbete är påverkat av corona, vilket är intressant. Läs om det finns något tidsintervall angivet på frågorna, svara annars hur det varit den senaste tiden, inklusive under pandemin. När vi frågar om arbetsplatsen så avser vi dock din vanliga arbetsplats, inte ditt hem. Även när man mestadels arbetar hemma kan man ju påverkas av sina kolleger och andra förhållanden på arbetet.

Om du är permitterad eller blivit arbetslös

Om du de senaste tre månaderna arbetat i genomsnitt mindre än 30% ska du besvara det formulär som är avsett för dem som för närvarande inte förvärvsarbetar (om du besvarar enkäten på papper är det ett grönt formulär) och som till stor del handlar om hur det är att inte arbeta. Annars besvarar du det som är avsett för arbetande (det orangea), och när du besvarar frågorna om arbetet får du då beskriva hur det var medan du arbetade.

Om du av någon annan anledning inte arbetar

Eller om du arbetat mindre än 30% under de senaste tre månaderna – kanske för att du är pensionär, föräldraledig eller långtidssjukskriven – så besvarar du det formulär som är avsett för dem som för närvarande inte förvärvsarbetar (om du besvarar enkäten på papper är det ett grönt formulär) och som handlar om hur det är att inte arbeta. Läs om det finns något tidsintervall angivet på frågorna, svara annars hur det varit den senaste tiden. Dina svar är precis lika intressanta som vanligt oavsett anledning till att du inte arbetar.

Om du arbetar som vanligt

Då besvarar du formuläret som vanligt. Läs om det finns något tidsintervall angivet på frågorna, svara annars hur det varit den senaste tiden, inklusive under pandemin. Även om man arbetar som vanligt kan ju t.ex. stämningen påverkas av vad som händer i samhället i övrigt.

Oavsett vad som gäller för dig, hoppas vi att du har möjlighet att ta dig tid att besvara SLOSH 2020!

Som lite kuriosa kan vi lägga till att SLOSH räknas som en epidemiologisk undersökning, men det beror inte att det nödvändigtvis handlar om smittsamma sjukdomar som Covid-19, utan betyder att vi kartlägger förhållanden i befolkningen som påverkar hur ohälsan fördelas och utvecklas. SLOSH ingår i den tradition som kallas socialepidemiologi och som bland annat undersöker arbetslivets betydelse för hälsan.