Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
  4. Forskning
Forskning

Forskning


Stressforskningsinstitutets huvudinriktning är stress och återhämtning i vid mening som inkluderar hela kedjan från sociala och psykologiska strukturer, biologiska mekanismer och långsiktiga hälsokonsekvenser. Institutets forskning fokuserar på att utöka kunskaperna om mekanismerna, motmedlen och behandlingsformerna vid olika stressrelaterade tillstånd. Den långsiktiga målsättningen med forskningen är att bidra till en förbättrad folkhälsa.

Våra tre forskningsenheter är

Kontakt

Enheten för sömn- & vakenhetsforskning
Göran Kecklund
tfn: 08-5537 8912
goran.kecklund@su.se

Enheten för epidemiologi
Hugo Westerlund
tfn: 08-5537 8946
hugo.westerlund@su.se

Enheten för psykoneuroimmunologi
Mats Lekander
tfn: 08-5537 8933
mats.lekander@su.se

Puff-länk till Stockholms universitets forskningsdatabas