Bild av Gustav Nilsonne
 
 

Kontakt

Tfn: 08-5537 8934
gustav.nilsonne@su.se

Kontaktuppgifter i universitetets personalkatalog
 

Forskningsprofil / Nuvarande arbete

Gustavs nuvarande arbetsfält är den kognitiva neurovetenskapen, med huvudsaklig inriktning mot emotionell reglering och beslutsfattande i hjärnan. Under 2010 och 2011 har han varit post doktor hos Martin Ingvar och Predrag Petrovic och arbetat främst med empati. Huvudsakliga metodplattformar för hans arbete är psykofysiologiska metoder och funktionell magnetkamerateknik (fMRI). För närvarande arbetar Gustav med Mats Lekander och Torbjörn Åkerstedt i ett projekt som undersöker effekterna av sömnbrist på emotionell reglering och kognitiva funktioner.

Utbildning: Läkarexamen 2009 vid Karolinska Institutet

Profil och projekt i forskningsdatabasen
 

Publikationer

Publicerade verk i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)