Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Vårbild

Nu är det dags för sommartid

Våren är här, och sommartiden med den. Men varför har vi sommartid och hur påverkar den oss egentligen? Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet reder ut det hela.

Sömnstudie arbetare-tjänsteman

Kan yrket påverka sömnbehovet?

Arbetare kan behöva mer sömn än tjänstemän. Hårt fysiskt arbete skapar större sömnbehov än skrivbordsjobb. Dessa hypoteser ska nu prövas i en ny studie under ledning av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet.

Depression

Psykisk ohälsa bakom ökade långtidssjukskrivningar

Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för när 60 procent av denna ökning.

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet
Lilla sömnskolan