Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet

Kvinnor påverkas mer än män av kontorsmiljön

Moderna kontor utan egna platser och med mycket grupparbeten höjer risken för arbetsplatskonflikter. Och det påverkar kvinnor mer än män.

Unik studie visar det elektriska ljusets påverkan på sömn

Tillgång till elektriskt ljus påverkar sovtider och sömnlängd. Detta visas i en unik studie bland gummiarbetare i Brasilien som Stressforskningsinstitutet deltagit i.

Personalkatalogen
Hitta till oss
Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR