Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Healthy aging

Frivilligarbete kan minska risken för demens

Personer som gått i pension, men ändå engagerar sig i ideellt arbete har en minskad risk att droppas av demens. Det visar en ny internationell studie som Stressforskningsinstitutet medverkat i.

Sömnstudie arbetare-tjänsteman

Kan yrket påverka sömnbehovet?

Arbetare kan behöva mer sömn än tjänstemän. Hårt fysiskt arbete skapar större sömnbehov än skrivbordsjobb. Dessa hypoteser ska nu prövas i en ny studie under ledning av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet.

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet
Lilla sömnskolan