Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet

En god sömn gynnar upplevelsen av arbetsdagen

Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på jobbet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.

Stressforskningsinstitutet söker två nya professorer

Stressforskningsinstitutet utlyser två professurer med inriktning mot psykobiologi respektive socialepidemiologi med inriktning mot arbetsliv och åldrande. Sista dag för ansökan är den 15 september 2015.

Torbjörn Åkerstedt

Behövs nationella riktlinjer för sömn?

Idag går det Amerikanska thoraxförbundet ut med officiella rekommendationer för hälsosam sömn. Behövs något liknande i Sverige?

Personalkatalogen
Hitta till oss
Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR