Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Healthy aging

Frivilligarbete kan minska risken för demens

Personer som gått i pension, men ändå engagerar sig i ideellt arbete har en minskad risk att droppas av demens. Det visar en ny internationell studie som Stressforskningsinstitutet medverkat i.

Vårbild

Nu är det dags för sommartid

Våren är här, och sommartiden med den. Men varför har vi sommartid och hur påverkar den oss egentligen? Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet reder ut det hela.

Sömnstudie arbetare-tjänsteman

Kan yrket påverka sömnbehovet?

Arbetare kan behöva mer sömn än tjänstemän. Hårt fysiskt arbete skapar större sömnbehov än skrivbordsjobb. Dessa hypoteser ska nu prövas i en ny studie under ledning av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet.

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet
Lilla sömnskolan