Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Hugo Westerlund

Arbete, psykisk ohälsa och pensionering

Den 16 april presenterade Forte en ny forskningsrapport där sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning presenteras. I samband med detta hölls ett seminarium, och Stressforskningsinstitutets föreståndare professor Hugo Westerlund satt i debattpanelen.

Arbete pågår

Arbete pågår

Stressforskningsinstitutet håller just nu på att bygga om sin hemsida. Räkna med att en och annan liten bugg uppstår.

Personalkatalogen
Hitta till oss
Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR