Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Athenapriset 2016

Athenapriset 2016 till internetbehandling av hälsoångest och social fobi

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år forskarna bakom utvecklingen av en internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest, eller hypokondri som det tidigare kallades. I forskargruppen ingår bland andra Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet.

Dygnetruntöppet

Dygnetruntöppet - om att leva i ständigt ljus

Öppen föreläsning om ljuspåverkan, med sömn- och stressforskaren Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet, som berättar om dygnsrytmer, ljusbeteende och om sömn. Föreläsningen hölls i anslutning till Nordiska museets utställning Nordiskt ljus.

Stockholm Stress Center
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet
Lilla sömnskolan