Hälsovård

Stockholms universitet erbjuder hälsovård genom Feelgood fr o m hösten 2015. Nedan ges exempel på sådan hälsovård som du kan få utan att först kontakta arbetsgivaren. För övrig hälso- och sjukvård, kontakta administrativ chef Veronica Klevegren.

Till Feelgood kan du vända dig för att t.ex:

  • få samtalsstöd hos psykolog/beteendevetare minst 5 ggr. per år
  • få tid hos företagsläkare/företagssköterska för arbetsrelaterade besvär upp till 5 besök per år
  • kontakta ergonom som kan komma och göra ett arbetsplatsbesök hos dig på din arbetsplats och ge ergonomisk rådgivning
  • få telefonrådgivning kring din hälsa och din arbetsmiljö
  • få tid hos sjukgymnast för behandling/rådgivning av kroppsliga besvär
  • boka tid för personlig introduktion på gymmet med sjukgymnast som ger råd kring hur maskinerna används samt bra träning för just dig

Feelgoods citymottagning finns på
      Grev Turegatan 34 (T-bana: Stadion eller Östermalmstorg)
      tfn 08-676 82 00, måndag–fredag kl. 08.00–17.00.

 

Friskvård

Stockholms universitets friskvårdsprogram innebär att alla heltidsanställda har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid, enligt en överenskommelse mellan universitetet och de fackliga organisationerna.

För att läsa mer om friskvårdsprogrammet, villkor samt information om ersättning, hänvisar vi till medarbetarwebben.

Friskvårdsinformation på medarbetarwebben