Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben, som dåvarande myndigheten Verva tog fram. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Sökfunktionen på www.stressforskning.su.se söker igenom hela underdomänen stressforskning.su.se. Sökfunktionen söker också igenom universitetets webbaserade utbildningskatalog och universitetets digitala personalkatalog. Dessa sökresultat presenteras i tre separata kolumner.

Frågor om webbplatsen

Har du frågor eller synpunkter som rör webbplatsen, e-posta gärna till stressforskningsinstitutets webbredaktör på e-post: info@stressforskning.su.se

Har du frågor om innehållet på en viss sida kontaktar du redaktören eller någon annan på den enhet (källa), som står längst ned på varje webbsida.

Allmänna frågor om universitetets webbplats, till exempel struktur, funktioner, tekniska förutsättningar eller tips och synpunkter e-postas till SU-redaktionen på: redaktion@su.se