Stressforskningsinstitutet är sedan den 1 januari 2020 en del av Psykologiska institutionen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (SU) inom området stressreaktioner och hälsa.

Stress Research Institute Frescati Hagväg 16A, Photo: Björn Dalin
Stress Research Institute Frescati Hagväg 16A, Photo: Björn Dalin

 

Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli, vid Stockholms universitet.

Här presenteras Stressforskningsinstitutets årsredovisning för 2019.