• Mats Lekander (Effekter av stress och sömnproblem på hjärna och immunsystem.)
  • Gustav Nilsonne (Emotionell reglering och beslutsfattande i hjärnan.)