Nyheter

Nyheter

 • Göran Kecklund: Så optimerar du din sömn 2020-11-20 Professor Göran Kecklund medverkar i Lyckopoddens avsnitt 142, där han talar om hur du kan optimera din sömn.
 • Flera projektbidrag från VR till Psykologiska institutionen 2020-11-06 Psykologiska institutionen har den 4 november beviljats 3 projektbidrag från Vetenskapsrådet där huvudsökande kommer från institutionen och ytterligare ett där forskare från institutionen är med som medsökande.
 • AO-forskare på Lönebildningsdagarna 2020 2020-10-28 För sjätte året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv Lönebildningsdagarna, i år i digital version. Bland talarna märks professor Magnus Sverke och docent Johnny Hellgren.
 • Doktorandtjänster om könsmångfald 2020-10-27 ”G-VERSITY – Achieving Gender Diversity” är ett tvärvetenskapligt europeiskt nätverk för forskning om könsmångfald inom utbildning och på arbetsmarknaden. Nu söker man doktorander som vill jobba i projektet.
 • PÄR 2020-10-22 Önskar du engagera dig i studenters utbildningsrelaterade och studiesociala frågor under din studietid? Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR, är det lokala studentrådet för psykologprogrammet på SU och är anslutet till Stockholms universitets studentkår (SUS).
 • Må bra i skiftarbete - slutrapport publicerad 2020-10-21 "Må bra i skiftarbete! Hur ser de goda lösningarna ut?" Så heter ett forskningsprojekt som pågått sedan slutet av 2016 i ett samarbete mellan Stressforskningsinstitutet och Västerbottens läns landsting. Nu har projektets slutrapport kommit.
 • Psykologiutbildningar bland de mest sökta till våren 2020-10-21 Ansökningsstatistiken för vårens ansökningsomgång har släppts och Psykologiska institutionens utbildningar visar sig fortfarande vara mycket attraktiva.
 • Coronapandemin tvingar forskare att tänka om 2020-10-20 Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser möjligheter med den nya situationen.
 • Ny doktorsavhandling om social perception 2020-10-16 Förmågan att känna igen andras känslor spelar en nyckelroll i mötet med andra. Om detta handlar en ny doktorsavhandling av Diana Persson vid Psykologiska institutionen.
 • Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå 2020-10-16 I en ny avhandling undersöker Alicia Ohlsson vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo. Resultaten visar bland annat att sociala färdigheter har stor betydelse även i hierarkiskt styrda organisationer som Försvarsmakten.
 • Våra barns hemliga liv på SVT 2020-10-14 Den 26 oktober har programmet Våra barns hemliga liv premiär på SVT och SVT Play. Barnpsykologen Lars Klintwall, Psykologiska institutionen, studerar och förklarar barns samspel och reaktioner...
 • Boken Anknytningsteori i ny utökad utgåva 2020-10-12 Natur och Kultur har i dagarna släppt en andra omarbetad och utvidgad utgåva av boken Anknytningsteori. Författare är Anders Broberg, Göteborgs universitet, Pia Risholm Mothander, tidigare Psykologiska institutionen samt Pehr Granqvist, Psykologiska institutionen. Uppdaterad med länk till podsamtal om boken!
 • Problemen med teamarbete och hur du löser dem 2020-10-08 Ja, så heter en ny bok av professor Annika Lantz, Daniela Ulber och Peter Friedrich. Boken riktar sig till studenter i ämnet men också till dig som arbetar i eller leder team, är team- och verksamhetsutvecklare eller kanske beställer sådana tjänster.
 • Debatt: Att satsa på forskning inom åldrande och hälsa är livsviktigt 2020-10-06 Charlotta Nilsen är postdoktor vid Stressforskningsinstitutet och hon är en av fyra författare till en debattartikel i Dagens samhälle som handlar om vikten av forskning inom åldrande och hälsa.
 • Petra Lindfors i Sacosoffan: Är hemma det nya kontoret? 2020-10-02 Professor Petra Lindfors är inbjuden gäst i en knappt timslång diskussion om nya arbetssätt under och inte minst efter pandemin.
 • Vi förlorar 30 minuters sömn varje natt, enligt studie 2020-09-25 Doktorand Johanna Garefelt vid Stressforskningsinstitutet forskar om sömn. Hon har skrivit en populärvetenskaplig artikel i The Conversation om resultaten i en ny studie och om vikten av god och regelbunden sömn.
 • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord 2020-09-16 Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny studie pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök.
 • Utlysning av doktorandmedel från CKVO 2020-09-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs medel för forskning som kan sökas av anställda lärare.
 • Mödrar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller ADHD och deras barn 2020-09-03 Mödrar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, IF, och andra kognitiva svårigheter löper förhöjd risk för nedsatt omsorgsförmåga, och deras barn löper ökad risk för utvecklingsförseningar.
 • ERC-anslag för forskning om mänsklig kognition och generaliserande artificiell intelligens 2020-09-03 Artificiella neurala nätverk kan tränas för att hantera information på liknande sätt som den mänskliga hjärnan. En avgörande skillnad är dock att dessa inte är lika flexibla som hjärnan. Med stöd av ett ERC Starting Grant ska Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen förstå de neurala mekanismerna bakom primaters förmåga att generalisera samt skapa flexibla artificiella nätvärk.
 • Så fungerar psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar 2020-09-02 Psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar har utvecklats och testats av en grupp forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Fler ungdomar som kämpar med depression eller nedstämdhet sökes nu till kommande studie.
 • Ny bok om anknytning i psykoterapi 2020-08-31 Camilla von Below, universitetslektor vid Psykologiska institutionen, utkommer i augusti med en bok om anknytning i psykoterapi. Det finns enligt författaren ett behov av bra litteratur i ämnet på svenska.
 • Tecknen som avslöjar sjukdom – och hur vi därmed skyddar andra 2020-08-25 Förändrade ansiktsuttryck och rörelsemönster, trötthet och ändrad kroppslukt. Det är några av kroppens signaler på att vi är sjuka – och de fungerar därmed som skyddsmekanismer mot smittspridning. Genom att göra försökspersoner ”sjuka” studerar forskare hur vi upplever sjukdomar vilket ger underlag för nya behandlingar.
 • Sömnighet kan försämra ditt sociala liv 2020-08-24 Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv. Nu med länk till ett nytt avsnitt i Framgångspodden i samma ämne.
 • Researching psychological processes following the 1995 Srebrenica genocide 2020-08-12 This year the world marked 25 years since the Srebrenica genocide where over 8000 Bosnian Muslim boys and men were killed. The process of criminal prosecution, establishment of justice and restoration of intergroup relations is still ongoing.
 • Till minne av Anders Ericsson 2020-08-11 Den 17 juni avled Anders Ericsson oväntat i en ålder av 72 år. Anders påbörjade sin bana vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, som doktorand och disputerade 1976.
 • Uppdaterad: Ny bok - Attachment in Religion and Spirituality 2020-08-04 Professor Pehr Granqvists nya bok "Attachment in Religion and Spirituality. A Wider View" finns nu ute i handeln och har fått lysande recensioner. Nu finns även ett par podcasts om boken som du kan lyssna till.
 • Stipendium för forskning om självbiografiska vardagsminnen 2020-06-23 Fil.dr Kristina Petersén Karlsson vid Psykologiska institutionen har mottagit stipendium ur Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse för perioden 2021-2022 för forskningsprojektet "Självbiografiska vardagsminnen: korrekt återgivning och bedömning av minnesprestation hos äldre vuxna".
 • Forskning om jämställdhet och mångfald får finansiering 2020-06-23 Marie Gustafsson Sendén, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Ronald Van den Berg one of 13 researchers funded by SUBIC 2020-06-17 Associate professor Ronald Van den Berg has been granted research time at SUBIC, Stockholm University Brain Imaging Centre, for the project "Investigating the neural basis of flexibility in the allocation of visual working memory resources".
 • Kunskapsprov och lämplighetsprov för psykoterapeuter med examen utanför eller inom EU/EES 2020-06-15 Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen och Stockholms universitet (SU), har SU fått i uppdrag att anordna kunskapsprov för psykoterapeuter med utbildning utanför EU/EES och ett lämplighetsprov för utbildade inom EU/EES. Nästa tillfälle är torsdagen den 1 oktober 2020. Anmälan görs senast den 1 september.
 • Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd 2020-06-10 Tommie Forslund har som medsökande erhållit forskningsmedel från Forte för ett projekt med titeln ”Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse."
 • Petra Lindfors. Foto: Jens Olof Lasthein/SU Hemarbete under coronakrisen – hur lätt är det att ställa om? 2020-05-18 Stockholmare uppmanas att undvika kontoret under coronapandemin. För många innebär det att arbetet flyttar hem. Men hur lätt är det egentligen att arbeta hemifrån? Och vad händer med oss när rutinerna förändras? Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, har forskat om hur vår hälsa påverkas av distansarbete.
 • Omvärdera synen på de äldres livsvillkor under pandemin 2020-05-14 Loretta G. Platts, PhD, och Lawrence B. Sacco, PhD, vid Stressforskningsinstitutet har tillsammans med professor Boo Johansson från Göteborgs universitet skrivit en debattartikel i Läkartidningen i ett aktuellt ämne.
 • Pris för bästa avhandling 2019 2020-05-13 Psykologiska institutionen har sedan 2004 delat ut ett pris för bästa avhandling i psykologi under föregående år. För 2019 har priset tilldelats fil. dr Jakob Jonsson.
 • Stressforskningspodden #5 om Sjukdomsstress och hot om smitta 2020-04-16 Du har väl inte missat Stressforskningsinstitutets podd Stressforskningspodden? I mitten av april har avsnitt 5 släppts och det har ett synnerligen aktuellt tema: Sjukdomsstress och hot om smitta.
 • Doftsinnet dominerar 2020-04-15 Synen har länge ansetts vara det mest dominanta av våra sinnen. Men ny forskning pekar i stället på att doftsinnet kan dominera synsinnet. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och som publiceras i tidskriften Cerebral Cortex.
 • Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset 2020-04-08 Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.
 • Information till studenter och medarbetare om coronaviruset 2020-03-30 Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler.
 • Psykoterapimottagningen är stängd fr o m torsdag 19 mars 2020 2020-03-17 Alla besök på mottagningen kommer att ställas in från och med torsdag 19 mars och tills annat meddelas, detta med anledning av Stockholms universitets centrala direktiv om distansverksamhet för studenter och medarbetare.
 • Claudia Bernhard-Oettel befordrad till professor 2020-03-05 Prorektor har den 20 februari 2020 beslutat om att befordra docent Claudia Bernhard-Oettel till professor.
 • A new course in reproducibility on PhD level 2020-03-03 The Department of Psychology now offers a course in reproducibility for PhD students. You can choose to take the course for 3, 4 or 5 credits.
 • Gunnar Borg 1927-2020 2020-02-21 Professor emeritus Gunnar Borg har avlidit i en ålder av 92 år. Gunnar Borg är en av de mest citerade svenska forskarna alla kategorier.
 • MFS-stipendium för studie om psykoterapi i Indien 2020-02-20 Cecilia Eissman, som går andra året på Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen, har tilldelats ett stipendium för en så kallad Minor Field Study (MFS) i Indien för sitt examensarbete i psykoterapi. Hon skall göra en kvalitativ studie och intervjua indiska psykoterapeuter hur man anpassar psykoterapi till personer som lever i gruppkulturer.
 • Blinda och seende minns på samma sätt 2020-02-04 Kan lukter och ljud framkalla minnen på samma sätt för blinda som hos seende? Ja, enligt en ny studie av forskare vid Psykologiska institutionen som också visar att lukter framkallar en större andel barndomsminnen än ljud. Det här tyder på att synen inte spelar någon avgörande roll för hur lukt- och ljudminnen kodas in och plockas fram.
 • Annual Report 2019 2020-01-22 Psykologiska institutionens forskare ligger inte på latsidan. Under 2019 har de enligt publikationsdatabasen DiVA publicerat mer än 280 alster varav nära 190 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det är institutionsrekord.
 • Athena - vår lärplattform 2020-01-03 Här hittar du mer information om lärplattformen Athena, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.
 • Podd om kvinnliga mordbrännare 2019-12-18 Victoria Andrén, psykolog och verksamhetsutvecklare vid Rättspsykiatrin i Region Västmanland, samt samverkansdoktorand vid Psykologiska institutionen, ska täppa till kunskapsluckor kring kvinnliga mordbrännare. Lyssna på podden från Region Västmanland.
 • Uppsagt avtal för kunskapsprov för psykologer med utländsk examen 2019-12-16 Psykologiska institutionen har sagt upp avtalet med Socialstyrelsen och kommer inte längre att erbjuda kunskapsprov och lämplighetsprov för psykologer med examen utanför eller inom EU/EES.
 • Rektorsbesök på Psykologiska institutionen 2019-12-13 Torsdagen den 12 december fick institutionen besök av rektor Astrid Söderbergh Widding tillsammans med ett flertal representanter från Stockholms universitets ledning, bland andra universitetsdirektör Eino Örnfeldt och dekanus/vicerektor Astri Muren.

Nyheter

 • Omväxlande tjänstgöringsperioder problematiska för piloter 2019-12-18 Resultaten från forskningsprojektet CHARLES (Effekter på piloters trötthetsnivåer efter nya EU-regler) har publicerats.
 • Psykosocial arbetsmiljö och sömnstörningar 2019-12-04 Ny studie från Stressforskningsinstitutet visar på vikten av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön för att försöka minska sömnstörningarna i samhället.
 • Anslag till projekt om hjärnans väcktid 2019-11-06 Professor John Axelsson och hans forskargrupp har beviljats 5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera mekanismer och faktorer som påverkar hur snabbt hjärnan vaknar upp från sömn.
 • Anslag till projekt om sömn i vardagen 2019-10-30 Johanna Schwarz, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för sitt projekt "Sömn i vardagen - relation till humör och prestation hos unga och äldre vuxna"
 • Hur påverkar åldrande sömn och trötthet? 2019-08-22 Vad kan skiftarbetare göra för att slippa vara ständigt trötta? Den 29 augusti presenteras två nya forskningsstudier inom området på ett seminarium hos AFA Försäkring.
 • Medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2019-06-26 Rektor har beviljat Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet 400.000 kr för att utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ramen för vår kommande integration.
 • Julia spikar 2019-06-07 Julia Åhlin spikade sin avhandling "Rhythm of the job stress blues: Psychosocial working conditions and depression in working life and across retirement" på Stressforskningsinstitutet den 24 maj.
 • Disputation: Julia Åhlin 2019-06-03 Julia Åhlin försvarar sin avhandling "Rhythm of the job stress blues: Psychosocial working conditions and depression in working life and across retirement".
 • Deltagare till forskningsstudie sökes 2020-09-22 Forskningsstudie om betydelsen av låggradig inflammation vid ME/CFS söker deltagare
 • Stressforskningsdagen 2019 2019-04-02 Årets stressforskningsdag handlar om nattsudd, sömn och sommartid. Välkommen till Aula Magna den 3 april 13.00!
 • Gustav Nilsonne utsedd till European Open Data Champion 2017-11-21 Gustav Nilsonne, forskare vid Stressforskninginstitutet, har utsetts till European Open Data Champion av SPARC Europe.
 • Fler äldre än väntat "avpensionerar" sig 2017-11-21 En av fyra brittiska pensionärer väljer att återgå till arbete efter pensionen. Det visar en ny studie som Loretta Platts, forskare vid Stressforskningsinstitutet, genomfört.
 • Så påverkas kroppen av skiftarbete 2017-10-02 Att kroppen och den biologiska klockan påverkas av nattarbete, det vet vi sedan länge. Men att detta skulle vara negativt för hälsan är inte alls lika självklart längre.
 • Bättre betyg med sovmorgon 2017-08-22 Tonåringar presterar bättre och får bättre betyg när de får börja skoldagen senare. Detta slår bland andra professor John Axelsson vid Stressforskningsinstitutet fast.
 • Torbjörn Åkerstedt får Lars Salvius-priset 2017-07-06 Professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstiutet tilldelas 2017 års Lars Salvius-pris för goda insatser för forskningskommunikationen.
 • Camping i tält kan förbättra sömnen 2017-06-27 Många förknippar sommarens tältcamping med regn och mygg och kanske dålig sömn. Men en ny studie visar att en förskjuten dygnsrytm kan återställas med camping. - Vi är gjorda för att vara utomhus, konstaterar sömnforskaren John Axelsson.
 • Vad alla ledare och chefer bör veta om sömn 2017-06-12 John Axelsson och Tina Sundelin reder ut vad som händer vid sömnbrist och hur en ledares produktivitet påverkas av detta.
 • Frivilligarbete kan minska risken för demens 2017-03-30 Personer som gått i pension, men ändå engagerar sig i ideellt arbete har en minskad risk att droppas av demens. Det visar en ny internationell studie som Stressforskningsinstitutet medverkat i.
 • Kan yrket påverka sömnbehovet? 2017-03-06 Arbetare kan behöva mer sömn än tjänstemän. Hårt fysiskt arbete skapar större sömnbehov än skrivbordsjobb. Dessa hypoteser ska nu prövas i en ny studie under ledning av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet.
 • Psykisk ohälsa bakom ökade långtidssjukskrivningar 2017-03-02 Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för när 60 procent av denna ökning.
 • Dåligt ledarskap kan påverka hälsan 2017-03-02 Inkompetens, arrogans och konflikträdsla är några av de egenskaper hos chefer som retar oss mest, enligt en ny undersökning från Yougov. Anna Nyberg, psykolog och forskare i arbetsmiljö, menar att det faktum att en chef har inflytande över en kan räcka för att medarbetarna ska störa sig.
 • Skiftarbete kan motverka mörkertrötthet 2016-12-19 Att jobba skift och få längre sammanhängande ledighet verkar minska risken för att drabbas av hälsoproblem som nedstämdhet och sömnsvårigheter till följd av bristen på dagsljus så här års.
 • Förkortad arbetstid kan ge bättre sömn 2016-12-16 En arbetstidsförkortning med en fjärdedel kan ge såväl minskad stress som förbättrad sömn. Detta visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.
 • När ni andra sover 2016-12-16 En ny antologi om nattarbete har presenterats, och Stressforskningsinstitutet är med på ett hörn.
 • Dygnetruntöppet - om att leva i ständigt ljus 2016-11-29 Öppen föreläsning om ljuspåverkan, med sömn- och stressforskaren Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet, som berättar om dygnsrytmer, ljusbeteende och om sömn. Föreläsningen hölls i anslutning till Nordiska museets utställning Nordiskt ljus.
 • Behovet av öppen data 2016-11-24 Den 22 november höll Gustav Nilsonne, forskare vid Stresforskningsinstitutet, en föreläsning och diskussion i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek om behovet av öppna data.
 • Se Stressforskningsdagen online 2016-11-23 Missade du Stressforskningsdagen 2016? Ingen fara, vi spelade in alltsammans och nu finns alla föredrag tillgängliga att se online.
 • Athenapriset 2016 till internetbehandling av hälsoångest och social fobi 2016-12-07 Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år forskarna bakom utvecklingen av en internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest, eller hypokondri som det tidigare kallades. I forskargruppen ingår bland andra Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet.
 • Arbete, sömn och hälsa inom svensk handel 2016-11-14 Stressforskningsinstitutet har tillsammans med Handelns utvecklingsråd undersökt hur handelsanställda i Sverige sover. Och så många som en av fem anställda inom handeln rapporterar att de lider av sömnlöshet och hälften att de sover för lite.
 • Snart dags för vintertid igen 2017-10-26 Nu är det dags att ställa om till vintertid med ljusare morgnar. Passa på att tanka dagsljus innan vi går in i årets mörkaste tid. Natten mot söndag 29 oktober ställs klockan tillbaka från 03 till 02.
 • Så påverkas hälsan av att bli befordrad 2016-10-05 Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsinstitutet, höll under Bokmässan 2016 ett föredrag på temat "Så påverkas hälsan av att bli befordrad".
 • FORTE-medel till Stressforskningsinstitutet 2016-10-07 FORTE har fattat beslut om vilka som tilldelas forskningsmedel i 2016 års allmänna utlysning. Och Stressforskningsinstitutet fick god utdelning på sina ansökningar detta år
 • AFA-medel till Anna Nyberg 2016-09-29 Anna Nyberg, vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, tilldelas 3 673 000 kronor för projektet "Strategier för att stoppa de stigande sjukskrivningstalen i kontaktyrken – hur bör de utformas?"
 • Se vårt Almedalsseminarium 2016-07-07 Missade du vårt Almedalsseminarium i år? Ingen fara, vi filmade det hela och nu finns hela seminariet tillgängligt på vår hemsida.
 • Töres Theorell i "Utmaningen" 2016-03-16 Arbetsmiljöverket har producerat filmen "Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen" för att belysa ett av arbetsmarknadens största problem. Och professor emeritus Töres Theorell från Stressforskningsinstitutet medverkar.
 • Läs chatten med Anna Nyberg 2016-02-11 Stressforskningsinstitutets Anna Nyberg ledde den 9 februari en chat med Rapports tittare på SVTs hemsida. Läs vad som framkom där här.
 • Fortsatt finansiering för SLOSH 2015-12-23 Vetenskapsrådet har beviljat medel för en ny datainsamling till SLOSH, Stressforskningsinstitutets stora arbetslivsundersökning. En ny, sjätte datainsamling kommer därför att kunna genomföras under 2016.
 • Ny studie om sömnbesvär, arbetstid och livsstil 2015-12-23 AFA har beviljat Stressforskningsinstitutets docent Göran Kecklund medel för en ny studie om att minska sömnproblem med hjälp av bättre schemaläggning, sömnplanering och ändrad livsstil
 • Så hanterar du höstmörkret 2015-11-10 Under november blir höstmörkret allt mer påtagligt. Dagarna blir kortare och en del hinner aldrig ut innan solen går ner, vilket kan leda till nedstämdhet. Professor Torbjörn Åkerstedt reder ut vad som krävs för att klara de mörka dagarna.
 • Slut på sommartiden 2015-10-20 Nu är det dags att ställa om till vintertid med ljusare morgnar. Passa på att tanka dagsljus innan vi går in i årets mörkaste tid. Natten mot söndag ställs klockan tillbaka från 03 till 02.
 • Kvinnor påverkas mer än män av kontorsmiljön 2015-09-14 Moderna kontor utan egna platser och med mycket grupparbeten höjer risken för arbetsplatskonflikter. Och det påverkar kvinnor mer än män.
 • Unik studie visar det elektriska ljusets påverkan på sömn 2015-09-14 Tillgång till elektriskt ljus påverkar sovtider och sömnlängd. Detta visas i en unik studie bland gummiarbetare i Brasilien som Stressforskningsinstitutet deltagit i.
 • Psykologiska forskningsresultat svåra att upprepa 2015-08-31 Många forskningsresultat inom psykologi kan inte replikeras. Detta slås fast i en stor internationell undersökning, där hundra artiklar från tre ledande psykologiska forskningstidskrifter satts under lupp. Färre än hälften av de undersökta fynden gick att upprepa. Studien publiceras i tidskriften Science.
 • Långa arbetsdagar ökar risken för stroke 2015-08-20 Att arbeta mer än 55 timmar i veckan ökar risken att drabbas av stroke. Det visar en ny studie som Stressforskningsinstitutet varit delaktig i och som i dag publiceras i The Lancet.
 • En god sömn gynnar upplevelsen av arbetsdagen 2015-07-13 Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på jobbet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.
 • Stressforskningsinstitutet i Almedalen 2015 2015-05-25 Även 2015 kommer forskare från Stressforskningsinstitutet medverka under Almedalsveckan.
 • Fortsatt finansiering för Stockholm Stress Center 2015-01-08 Stockholm Stress Center får fortsatt finansiering av Forte. Efter genomförd utvärdering under 2014 har nu Forte gett grönt ljus för fortsatt finansiering fram till 2018.
 • Får man bröstcancer av nattarbete - vad ska man tro på? 2014-11-28 Professor Hugo Westerlund kommenterar den senaste diskussionen om kopplingen mellan nattarbete och bröstcancer.
 • Lennart Levi får Compostelapriset 2014-11-24 Lennart Levi, professor emeritus och Stressforskningsinstitutets grundare får den internationella prestigeutmärkelsen Compostela-priset.
 • Gustav Nilsonne gästbloggar i Tidningen Curie 2014-09-26 Gustav Nilsonne, till vardags postdoc vid Stressforskningsinstitutet, kommer en period framåt att gästblogga i Tidningen Curie.
 • Är stress vår tids stora folkhälsoproblem 2014-04-02 Professor Hugo Westerlund höll under Forte:Talks ett uppskattat föredrag om stress och psykisk hälsa. Nu kan du se hela föredraget online.
 • Vad är ett bra kontor? 2014-03-19 Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare vid Stressforskningsinstitutet, är aktuell med en ny bok, "Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats"
 • Ökade sjukskrivningar med kontorslandskap 2014-04-02 Att arbeta i kontorslandskap ökar risken för sjukskrivning. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.
 • Sjukdom kan upptäckas genom lukt 2014-03-19 En ny studie visar att vi människor är kapabla att lukta oss till sjukdom hos en person vars immunsystem är aktiverat. Studien, som gjorts vid Karolinska Institutet i en forskargrupp där Stressforskningsinstitutets Mats Lekander ingår, visar att skillnaden i sjuk och frisk doft gick att känna bara några timmar efter att personen exponerats för ett ämne som kroppen uppfattar som en bakterieinfektion.
 • Mer om kontor och chefer 2014-02-06 Christina Bodin Danielsson vid Stressforskningsinstitutet har tillsammans med professor Hugo Westerlund och Cornelia Wulff gjort en uppmärksammad studie om hur ledarskap uppfattas i olika kontorsmiljöer. Här diskuterar hon studien i radio.
 • Nya forskningsmedel från VR för Stressforskningsinstitutet 2014-01-07 I Vetenskapsrådets senaste bidragsutlysning, fick Stressforskningsinstitutet och vår databas SLOSH två anslag. Detta möjliggör bland annat en femte datainsamlingsomgång.
 • Minskad jobbstress reducerar risken för hjärtinfarkt 2013-12-19 Det finns ett tydligt samband mellan stress i arbetslivet och hjärtsjukdomar. Genom att stressa mindre på arbetet kan risken för att drabbas av hjärtinfarkt minska med upp till 30 procent. Det visar en europeisk studie, gjord av forskare från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, som nyligen publicerats i The Lancet.

Kontakt

Postadress
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 331

Besöks- och leveransadress
Frescati Hagväg 16 A
114 19 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@stressforskning.su.se