I en artikel i The European Business review förklarar John Axelsson och Tina Sundelin hur bristen på sömn, både i kvantitet och kvalitet, påverkar oss, och inte minst hur mycket sämre den som lider av sömnbrist presterar. 

Trötthet och sömnighet är vanligt förekommande på många arbetsplatser, och detta påverkar hur anställda känner, tänker och presterar. Trötta medarbetare har förhöd risk att göra fel, speciellt om en uppgift kräver hög koncentration eller är monoton. Även kognitiva uppgifter som innefattar känslor och minnesprocesser är sårbara för sömnbrist. Sömnbrist kan också påverka många sociala aspekter, inte minst hur vi uppfattar varandra och kommunicerar. Medvetenhet om sömnbrist, både den egna och andras, är viktigt då både dess orsaker och konsekvenser kan hanteras genom att behandla sömnstörningar, undvika extremt långa skift, introducera "hälsosamma scheman" och uppmuntra återkommande återhämtning.

Läs hela artikeln här>>>