Priset delas ut till doktorander, eller forskare som nyligen har disputerat, och som gjort viktiga forskningsinsatser inom ett av följande forskningsämnen:

• Långsiktiga konsekvenser av stress
• Identifiering av nya stressorer i arbetslivet
• Psykobiologiska mekanismer relaterade till stress och återhämtning
• Sjukfrånvaro och förtidspensionering i relation till stress
• Behandling av stressjukdomar eller symtom
• Interventioner av stress i arbetslivet

För mer information, ladda ned utlysningstexten. Sista nomineringsdag är 2 juni 2020. Nomineringar skickas till professor Göran Kecklund (goran.kecklund@su.se).