Det är ovanligt att kunna studera påverkan av enbart dagsljus för en grupp som arbetar. Denna unika studie genomfördes inom en grupp gummiarbetare som arbetar i en otillgänglig del av Brasiliens regnskog. Sömnmönster hos de arbetare som inte hade elektricitet i hemmet kunde jämföras med en grupp som hade tillgång till elektricitet. Enligt Professor Claudia Moreno vid Sao Paolo University är detta den ”första studie genomförd inom två grupper med liknande arbete och dagsljuspåverkan men med samma krav att gå upp tidigt på morgonen för att arbeta.”

Tillgång till elektriskt ljus visade sig påverka sovtider och sömnlängd. Dessa arbetare fick signifikant kortare sömn i samband med arbetsdagar jämfört med dem utan elektricitet (30 minuter per dag vilket gav totalt 2,5 timmars sömnbrist under arbetsveckan). Kort sovtid och sömnrestriktion har visat sig vara kopplad till hälsobesvär som övervikt och Typ2 diabetes. Även en senareläggning av sömnen erhölls hos dem med elektricitet.

Studiet av samhällen i en naturlig miljö utan elektricitet hjälper oss att bättre förstå hur vår dygnsrytm påverkas av en naturlig ljus/mörkerväxling och kopplingen till sömn och livskvalitet. Docent Arne Lowden, medförfattare vid Stockholms universitet anger att studien visar “möjliga negativa effekter av elektriskt ljus för hälsan”.