En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Professor emeritus Töres Theorell kommenterar kring dessa problem. Även Stressforkningsinstitutets docent Aleksander Perski medverkar med sina synpunkter.

Se filmen här:

 

Mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida