Kloka beslut kräver kunskap. Det är den övergripande utgångspunkten för Stockholms universitets centralt arrangerade program i Almedalen 2015.

Tisdag 30 juni och onsdag 1 juli bjuder universitetet med rektor Astrid Söderbergh Widding i spetsen in till två samtal med forskare och inbjudna gäster. Och under samtalen 1 juli deltar Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsnstitutet under temat Livsloppsperspektivet och ett gränslöst arbetsliv – vad är ”meningen med hela skiten?”

Mer om arrangemanget på SU:s centrala hemsida

Redan dagen innan deltar Stressforskningsinstitutets föreståndare professor Hugo Westerlund i ett seminarium arrangerat av AMF Pension på temat "Ett hållbart arbetsliv – hur ska vi jobba för att orka?"

Mer om arrangemanget i Almedalskalendariet