Nattsudd, sömn och sommartid

Nyfiken på forskarnas knep?

Se evenemanget live på SU Play.

Program

13.00 Hugo Westerlund, professor Stressforskningsinstitutet
Introduktion

13.15 John Axelsson, professor Stressforskningsinstitutet
Varför är dygnsrytmer viktiga och hur fungerar de?

13.45 Göran Kecklund, professor Stressforskningsinstitutet
Tidsomställningar – ständig vinter- eller sommartid?

Kaffepaus

14.45 Tina Sundelin, universitetslektor Psykologiska institutionen
Vad händer när vi sover för lite?

15.15 Lie Åslund, leg. psykolog, doktorand Karolinska institutet
Sömnstörningar hos ungdomar – vad kan man göra?

 

Evenemanget kommer att spelas in.

FRI ENTRE
Tid och plats: 3 april 13.00–16.00,
Aula Magna, Stockholms universitet, T-bana: Universitetet.