Inom projekt CHARLES har vi i samarbete med Transportstyrelsen visat hur de nya europeiska reglerna för flygarbetstid och vila (FTL) påverkar sömn, sömnighet och trötthetsnivåer bland svenska piloter. Nästan 600 piloter deltog i projektet som omfattade både en enkätstudie och en fältstudie. Generellt sett visade resultaten inga tecken på systematisk otillräcklig sömn. Däremot ansågs vissa arbetstidsrelaterade fenomen vara problematiska, till exempel omväxlande tidiga och sena tjänstgöringsperioder samt det faktum att arbetstidschemat ibland distribuerades mindre än 14 dagar i förväg. Läs gärna mer om projekt CHARLES i slutrapporten som finns att ladda ner genom länken nedan.