Detta visas i en ny studie som gjorts av Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinsitutet. I studien har 1 200 gruvarbetare i Kiruna, både ovan och under jord, studerats genom enkäter samtidigt som en del försetts med ljusmätare.

–Vi blev förvånade över hur pass väl de som arbetar under jord klarade av den mörka årstiden säger Arne Lowden.

Men det verkar alltså som att inte bara latituden går att koppla till ökad risk för sömnsvårigheter, trötthet och depressioner till följd av ljusbristen så här års, vilket tidigare studier pekat på.

Arne Lowden kan inte slå fast varför de skiftarbetande gruvarbetarna är mindre sårbara för vintermörkret men har en teori om att skiftgångens ledigveckor spelar in.

– Vilket gör att man antagligen kommer ut en hel del. Det verkar som att det finns en kompensationseffekt där. Medan de som jobbar måndag till fredag dagtidsgående får lite mer problem. Typen av arbetsplats verkar vara en lika viktig faktor som var i Sverige man befinner sig; även i södra Sverige finns väldigt ljusfattiga miljöer säger Arne Lowden.