Enligt forskarna bakom studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Psychological Science, har det sedan tidigare funnits vissa vetenskapliga och erfarenhetsmässiga belägg för att olika sjukdomar luktar på ett särskilt sätt. Skrofulos, en form av tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna, har till exempel rapporterats lukta som avslagen öl, och personer med diabetes kan få en andedräkt som luktar som aceton. Det finns också forskning som visar att en specialtränad hund kan lukta sig till cancertumörer, på samma sätt som hundar söker rätt på gömda droger eller människor som gått vilse.

- Men i detta fall har vi alltså undersökt människors förmåga att lukta sig till sjukdom. Förmågan att upptäcka dessa lukter kan utgöra en viktig evolutionär anpassning för att vi ska kunna undvika att utsätta oss för potentiellt farlig smitta. Den fråga vi ställde oss i vår studie var huruvida en sådan förmåga kan existera redan i ett tidigt skede av sjukdomen och därmed reflektera en luktande kemisk biomarkör för ohälsa, säger professor Mats J. Olsson, som lett forskningen

Mer om projektet

Artikeln i Psychological Science