Föredraget, som arrangerades av FORTE, hölls på Bokmässans forskartorg och tog upp frågeställningar som vad händer när kvinnor och män blir befordrade – hur påverkas deras hälsa? Finns det skillnader i mans- och kvinnodominerade yrken? Många kvinnliga chefer upplever mer stress än sina manliga kolleger. Vad behöver göras för att vända trenden?

Föredraget i sin helhet finns att se här: