– Det här behöver inte betyda att det är något fel på var och en av de ursprungliga studierna, men visar hur svårt det är att replikera de effekter som har rapporterats av andra forskare, säger Gustav Nilsonne, forskare vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet. Vetenskapen bygger på att effekter kan visas i oberoende undersökningar. Trovärdigheten bygger på att resultaten håller, inte på enskilda forskares auktoritet eller prestige.

Det så kallade Reproducibility Project: Psychology startade 2011 och har fått flera efterföljare inom andra forskningsområden. Den aktuella studien är den största systematiska replikeringssatsningen som har gjorts i något forskningsfält. Bakom arbetet står 270 forskare från en rad länder. Finansieringen har skett genom crowdsourcing, något som också är unikt.

– Det finns en Kultur inom akademin som premierar mängden publiceringar i prestigefyllda tidskrifter. Spektakulära resultat lyfts därför fram, även om de ibland står på skakig grund. Vad som är bra för den enskilde forskaren är inte alltid bra för forskningen och vice versa, säger Gustav Nilsonne. Därför behöver vi ökad transparens och öppenhet om metoder och forskningsdata, så att oberoende granskning och replikering blir möjligt.

Länk till studien: Estimating the reproducibility of psychological science.  Science, 349(6251)

Lyssna på intervju med Gustav Nilsonne om studien i SR Vetenskapsradion