Mycket samverkar till explosionen av psykisk ohälsa, konstaterar Anna Nyberg, psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet, som just nu inleder ett treårigt forskningsprojekt kring jobbstress i förhållande till både organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och kraven på hemmaplan, det så kallade livspusslet.

Bakom ligger till exempel otrygghet på arbetsmarknaden, det exploderande informationsflödet och kraven både i privatlivet och i det gränslösa arbetslivet, som lätt spiller över på fritid och familjeliv.

Anna Nyberg konstaterar att vi i dag även stressas av vårt eget ständiga fipplande med internet och sociala medier:

– Förutom kraven i jobbet så påverkas vi av vårt informationsflöde, som vi har svårt att koppla bort oss från, och som gör det så lätt för oss att jämföra oss med andra, något som också ökar pressen på oss.

Läs mer i DN