Anslagen, som totalt landar på cirka 6,2 miljoner kronor, är riktade till SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) och gör det möjligt för Stressforskningsinstitutet att genomföra en femte datainsamlingsomgång. SLOSH är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

Utöver en femte datainsamlig ska medle även gå till att öka spridningen av data från SLOSH.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida