Johanna Garefelt

Doktoranden Johanna Garefelt berättar om studien:

Vi kan se att stress och sömn hänger ihop och de påverkar varandra över flera år. Stress på arbetet ökar risken för flera typer av sömnproblem – men även tvärtom, vilket skapar en negativ spiral. Dålig sömn kan göra att du upplever din arbetsmiljö som tuffare; med högre krav, mindre kontroll och lägre stöd från kollegor och chefer. Dålig sömn kan också göra att du känner dig mer stressad och uppvarvad.

Tittar vi däremot lite närmre på vilka sömnproblem som skapar denna stress så har vi hittat några intressanta nya fynd, nämligen att om du endast har problem med att somna så påverkar det inte upplevelsen av arbetsmiljön eller stressnivåerna på sikt. Det gör däremot både störd sömn och känslan av att vara outvilad på morgonen trots en hel natts sömn.

En slutsats vi kan dra av studien är att det är viktigt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön för att försöka att bryta den här negativa spiralen och minska sömnstörningarna i samhället.

 

Följ länken nedan för att läsa den vetenskapliga artikeln.