I samarbete med Västerbottens läns landsting ska forskarna studera om det finns samband mellan vissa skiftscheman och besvär med sömn, hälsa och välbefinnande hos 5 000 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i Västerbottens läns landsting.  De genomför också en försöksverksamhet med 200 skiftarbetare, som har möjlighet att välja arbetstid, för att se om återkoppling på valet av arbetstider innebär att medarbetarna väljer mindre slitsamma arbetstider och om rekommendationer kring återhämtning och levnadsvanor kan minska problem med sömn och hälsa.

Beviljat anslag: 2 978 000 kr